YILMAZ ANKITCI
2 Takipçi | 31 Takip
21 01 2013

BES fon sahiplerine 10 kritik tavsiye

 

BES fon sahiplerine 10 kritik tavsiye

 


1) BES sektörü hızla büyüyor. Katılımcı sayısı 3 milyonu, fon büyüklüğü 20 milyar TL’yi geçti. 2013’te devreye girecek yüzde 25’lik devlet katkısıyla BES’e olan ilginin daha da artması bekleniyor. Bunun yanında 2013’te BES fonlarının göstereceği performans da bu ilginin artmasına ekstra katkı yapabilir. 2012’nin kendi alanında en çok kazandıran BES fonlarından 5’inin yöneticisine, 2013’e, kamu katkı payını ve BES fonlarında yatırım stratejilerini sorduk. Konsensüs, devlet katkı payının sisteme büyük destek vereceği yönünde. Yine yüksek getiri bekleyenler, faizlerin düşük seviyeleri dikkate alındığında portföylerindeki hisse oranını artırmalı.
Geçen yıl, özellikle hisse senedi piyasalarında yıllık yüzde 50’ler gibi büyük kazançların elde edildiği bir yıl oldu. Piyasalar kelimenin tam anlamıyla yılın ikinci yarısıyla birlikte ralli yaşadı. Hisse senedi piyasalarında ve yine tahvil/bono piyasalarında yüksek kazançlar söz konusuydu. Yaşanan bu gelişmeler, BES fonlarında da etkisini gösterdi. Katılımcı sayısı 3 milyonu, fon büyüklüğü 20 milyar TL’yi geçen BES fonları, 2012 yılında ciddi getiriler elde etti. Hisse, esnek ve tahvil bono fonların getirileri BES katılımcılarının yüzünü güldürmeyi başardı.
Ancak bu fonlar arasında bazıları var ki, gösterdikleri performanslarla piyasa ortalamasının üzerinde getiriler elde etti. www.fonometre.com sitesindeki ratingleri dikkate alarak, kategorilere ayırdık ve  Ekonomist dergisi olarak bu en başarılı fonlardan beş tanesinin yöneticisini bir araya getirdik. 2013 yılına yönelik değerlendirmelerini aldık. Bu yöneticilerin BES katılımcılarına çok ciddi uyarı ve tavsiyeleri var.

 

2) YÜZDE 25 GARANTİ

Peki 2013’te ne olacak? Piyasalarda yine büyük kazançlar elde edilebilecek mi? BES fonları, katılımcıların yüzünü yine güldürebilecek mi? Aslında bu sorunun yanıtı gayet net. Çünkü 2013 itibariyle kamu, tasarrufu teşvik etmek amacıyla düzenlemelere gitti.
Buna göre 1 Ocak 2013 tarihinde vergi matrahından indirim yerine gelen ‘Devlet Katkısı’ uygulaması ile istisnasız tüm katılımcılara çok önemli birikim ve getiri avantajı sağlanıyor. Yani yılbaşından itibaren devlet, BES hesabınıza ödediğiniz katkı paylarının yüzde 25’ine denk gelen tutarı Devlet Katkısı olarak sizin adınıza yatıracak. Örneğin; aylık 100 TL ödeyen bir katılımcı adına her ay 25 TL, 800 TL ödeyen bir katılımcı adına 200 TL Devlet Katkısı ödenecek ve sisteme dahil olan herkes bu avantajdan faydalanacak. Hak kazanılacak katkı bir yıl içinde yıllık brüt asgari ücretin yüzde 25'i ile sınırlı olacak. Bu sınırın maksimum seviyesinin yaklaşık 1000 TL olduğunu anımsatalım.
Sistemde bulunduğunuz süreye bağlı, kademeli olarak Devlet Katkısı’na hak kazanacaksınız. Üç yıldan az sistemde kalanlar devlet katkısından hiç faydalanamayacak. 3/6 yıl arası devlet katkısının yüzde 15’ini, 6/10 yıl arası yüzde 35’ini, 10 yıl kalanlar 56 yaşına gelmemişse yüzde 60’ını ve 10 yıl ve daha fazla olup da 56 yaşını dolduranlar yüzde 100’ünü alacak. Yine vefat veya maluliyet nedeni ile ayrılanlar Devlet Katkısı ve getirilerinin tamamına hak kazanacak.

3) GÜVEN ARTACAK
İş Portföy Emeklilik Fonları Yönetimi Müdürü Erkan Ünal, yapılan düzenlemelerin BES fonlarının büyümesine destek vermesinin yanında emeklilik sektörüne olanı güveni de artıracağını ifade ediyor.  Erkan kurumsal yatırımların büyümesinin sektörde uzun vadeli yatırımları artırıp oynaklıkları düşüreceğini kaydediyor. ERGO Portföy Yönetimi Departman Müdürü Serdar Vatansever, Yüzde 25 kamu desteğinin portföy yönetim şirketlerinin performanslarını etkilemesini beklemiyor. Vatansever, “Sektörde fon yönetim performanslarını ciddi şekilde ateşleyecek en önemli unsur, yeni yapılacak düzenlemeler ile BES Fonlarının getirilerinden performans komisyonu kesilebilmesi olacak” diyor.
Burada bir konuyu daha belirtmek gerekiyor. Yüzde 25 kamu desteğinin yanında şirketler çalışanları için brüt maaşlarının yüzde 2’sine varan oranlarda örneğin 50 bin TL yıllık brüt maaşı olan bir katılımcı için yıllık bin TL katkı payı ödeyebiliyor. Yani çalışanı için de katkı payı ödeyen şirketlerde çalışanlar, BES sisteminde ciddi avantajlar sağlayabilecek konumda.

4) HİSSESİZ GETİRİ ZOR
Peki 2013’te BES katılımcıları iyi kazançlar elde edebilecek mi? Çünkü bakıldığında BES fonlarının neredeyse yüzde 80’i kamu kağıtlarından oluşuyor. Altın fonlar sisteme yeni dahil olmaya başladı. Dövize dayalı ürünlerin de toplam pastadan aldığı pay sınırlı. Yine hisse ağırlıklı ürünlerin toplamdaki payı sadece yüzde 16. Bu soruyu konunun uzmanlarına sorduk. Aldığımız yanıt çok net. Uzmanlar, “Hissesiz reel getiri beklemeyin” diyor.
Portföy yöneticileri, kısa vadeli bono fonlarında kalmaya devam edilebileceğini, ancak getiriden şikayet edilmesinin düşük faiz ortamında mantıklı olmadığını ifade ediyor.
“Katılımcılar açısından sabit getirili fonlarda kalıp, hisse esnek fon gibi risk almayıp, yönetim ücreti ödeyip, getiriden şikayet etmek pek anlamlı değil. Para yüzde 80 sabit getirili kıymetlerde bulunuyorsa bu gün gelinin faiz seviyelerinde reel getiri elde etmeniz mümkün değil” diyen Ak Portföy Fon Yönetimi Müdürü Emrah Ayrancı, katılımcılara hisse senedi ürünlerine de portföylerinde yer vermelerini tavsiye ediyor.

5) NOT ARTARSA NE OLUR?
İş Portföy’den Erkan Ünal’da BES yatırımları uzun vadeli olduğu için yatırımcılara hem getirilerini artırmak hem de risklerini dağıtmak açısından alabilecekleri risk seviyesine oranla hisse senetlerini öneriyor. Ünal, düşük reel faiz ortamında getiri elde etmek isteyen katılımcıların ölçülü şekilde risk almaları gerektiğini anlatıyor.
Yatırım uzmanları genellikle BES katılımcılarına hisse fonlar ve esnek fonlar öneriyor. Ancak bunun yanında faiz getirili enstrümanlar, BES’te büyük pay almaya devam edecek. Garanti Portföy Emeklilik Fonları Yönetimi Koordinatorü Erkan Bilgün, Fitch' den gelen yatırım yapılabilir ülke notunun ardından bu yıl da Moody's den benzer bir hareket beklendiğini anlatıyor. Bilgün, enflasyondaki düşüş ve kurdaki değerlenmeye bağlı Merkez Bankası’nın da faizleri daha gevşetebileceği sinyali vermesi tahvillere ilgiyi canlı tutacaktır.
YATIRIMCIYA RİSK ÖNERİSİ
Son dönemde bir yıldan uzun vadeli fonlar da yönetiliyor. Gelen paranın yönetilme kıstasları çok muhafazakar seçiliyor. Yatırımcıların BES’teki getirilerden yatırımcının tatmin olmayabileceğini, haklılık payı olabileceğini belirten yöneticiler, “Fonu rafa koyup yatırımcıya sunan emeklilik şirketleri. Risksiz bir ürünü alarak sabit getirili menkul kıymet ağırlıklı bir sepet yapıyor. Uzun vadeli enstrümanlar söz konusu olduğunda, yatırımcının negatif getiriye tahammülü yok, çünkü kendisine risksiz bir ürün olarak sunulmuş” diyor.
Ancak reel faiz düzeyi çok düşük, yönetim ücreti ve diğer masraflar da gelince, yatırımcının eline enflasyonun da altında getiriler geçiyor. Yatırımcının bunun gibi yıllarda daha çok getiri elde etmek için daha çok risk alabilmeli.

6) BENCHMARKA BAKILMALI
Son birkaç yılda BES fonlarındaki getiriler konusunda portföy yönetim şirketlerine yönelik, ‘fonlar iyi yönetilmiyor’ eleştirilerini hatırlattığımız uzmanlar, piyasa getirileri ile fonların getirileri kıyaslandığında aslında fonların başarılı yönetildiğini, katılımcıların yüksek kazanç elde edebilmek için esnek fon, hisse fon gibi ürünlerle getirilerini artırabileceklerini ancak hisse oranının hala yüzde 15-16’larda olduğunu kaydediyor.
Portföy yönetim şirketlerinin başarılı olduğunda tahsil edebileceği bir performans söz konusu olabilir, bu durumda daha riskli fonlara yönlendirilebilir. Ancak sektör genel olarak fazla risk almıyor.
Emeklilik fonlarının kötü yönetildiği algısının yanlış olduğuna değinen yöneticilerden Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi Doruk Ergun, “Portföy yöneticisinin performansı toplam gider rasyosunun içine katılarak ölçülmez. Brüt hesapların karşılaştırılması lazım. 2011’de en fazla kritik aldığımız konu; bono fonlarının enflasyonun çok altında getirisi olmasıydı, ancak 2012’de ise bu oranlar çok iyiydi. Benchmark getirilerine bakılmalı” diyor.

7REKABETE AYKIRI MI?
Portföy yöneticileri, emeklilik şirketlerinin fonlarının yüzde 30’unu grup dışı portföy yöneticilerine yönettirme zorunluluğu düzenlemesi konusuna eleştirel yaklaşıyor. Bu düzenlemenin rekabet koşullarına aykırı olduğu, rekabetin sektörde olması gerektiği, ancak bu yöntemin sakıncalı olduğunu savunan yöneticiler, “Emeklilik şirketlerine birden fazla portföy yönetim şirketiyle çalışma zorunluluğu, ya da kötü yönetim yapan portföy yönetim şirketleri ile çalışmama zorunluluğu getirilebilir, ancak tasarı bu haliyle adil değil. Rekabete veya liyakate dayanan bir yönü yok. Bu haliyle sektöre olan güveni zedeleyecek bir hal alır. Örneğin iki veya üç yıl brüt getirileri, benchmarkının altında kalan yöneticileri değiştirme zorunluluğu gibi bir uygulama getirilebilir” diyor.

8) ş Portföy Emeklilik Fonları Müdürü

Erkan Ünal
HANGİ TAKTİKLE BAŞARILI OLDU? Büyüme amaçlı esnek fon, yüksek risk kategorisinde yer alıyor ve ağırlıklı olarak TL cinsi varlıklara yatırım yapıyor. Fonun ana stratejisi, piyasa dalgalanmalarından yararlanmak ve uzun vadede yüksek getiri potansiyeli olan varlıklara yatırım yapmak. 2012’deki yüksek getirinin birçok nedeni var. Krizlere karşı dayanlıklı kalan Türkiye ekonomisinin yumuşak inişi başarı ile tamamlaması sonucunda gerçekleşen not artırımı ve özellikle Euro Bölgesi’nde gecikmiş de olsa atılan kuvvetli adımlar, piyasalardaki iyimserliğin temel nedenini oluşturdu. Aktif yönetim ile yıl içinde oluşan dalgalara doğru oranlar ile girmek fonun başarısında etkili oldu.

2013’TE NE BEKLİYOR? Hisse senedi piyasasının pozitif seyrini devam ettirmesini bekliyoruz. Fakat getiriler, 2012’ye kıyasla daha düşük kalabilir. Yıl sonu beklentimiz İMKB-100 Endeksi için 86.000 seviyesi. İkinci not artırım beklentisi ile Türkiye’ye olan ilginin devam etmesini bekliyoruz. Bu nedenle 2013 portföylerinde de banka hisseleri, ağırlıklı olarak yerlerini koruyacak. Yurt içi talebe hızlı cevap verebilen, düşük faiz seviyelerine duyarlı ve ürün gamını çeşitlendirebilen hisse senetleri ana yatırım tercihlerimiz olmaya devam edecek. Ayrıca kendi hikayesini yaratabilen satın alma ve birleşmelere konu olabilecek hisselerin de performansı endeksin üzerinde olabilir.

BES KATILIMCILARINA NE ÖNERİYOR? BES yatırımları uzun vadeli bir ufku kapsadığı için yatırımcılara hem getirilerini artırmak hem de risklerini dağıtmak açısından alabilecekleri risk seviyesine oranla hisse senetlerini de portföylerinde bulundurmalarını tavsiye ediyoruz. Düşük reel faiz ortamında getiri elde etmek isteyen katılımcıların ölçülü şekilde risk almaları gerekiyor. Bir katılımcı sisteme ne kadar erken dahil olursa o oranda yüksek hisse senedi oranı ile başlangıç portföyü oluşturmalı. Emeklilikleri yaklaştıkça kademe kademe hisse fonları azaltılmalı, bono oranı artırılmalı.9) İş Portföy Emeklilik Fonları Müdürü

Erkan Ünal

HANGİ TAKTİKLE BAŞARILI OLDU? Büyüme amaçlı esnek fon, yüksek risk kategorisinde yer alıyor ve ağırlıklı olarak TL cinsi varlıklara yatırım yapıyor. Fonun ana stratejisi, piyasa dalgalanmalarından yararlanmak ve uzun vadede yüksek getiri potansiyeli olan varlıklara yatırım yapmak. 2012’deki yüksek getirinin birçok nedeni var. Krizlere karşı dayanlıklı kalan Türkiye ekonomisinin yumuşak inişi başarı ile tamamlaması sonucunda gerçekleşen not artırımı ve özellikle Euro Bölgesi’nde gecikmiş de olsa atılan kuvvetli adımlar, piyasalardaki iyimserliğin temel nedenini oluşturdu. Aktif yönetim ile yıl içinde oluşan dalgalara doğru oranlar ile girmek fonun başarısında etkili oldu.

2013’TE NE BEKLİYOR? Hisse senedi piyasasının pozitif seyrini devam ettirmesini bekliyoruz. Fakat getiriler, 2012’ye kıyasla daha düşük kalabilir. Yıl sonu beklentimiz İMKB-100 Endeksi için 86.000 seviyesi. İkinci not artırım beklentisi ile Türkiye’ye olan ilginin devam etmesini bekliyoruz. Bu nedenle 2013 portföylerinde de banka hisseleri, ağırlıklı olarak yerlerini koruyacak. Yurt içi talebe hızlı cevap verebilen, düşük faiz seviyelerine duyarlı ve ürün gamını çeşitlendirebilen hisse senetleri ana yatırım tercihlerimiz olmaya devam edecek. Ayrıca kendi hikayesini yaratabilen satın alma ve birleşmelere konu olabilecek hisselerin de performansı endeksin üzerinde olabilir.

BES KATILIMCILARINA NE ÖNERİYOR? BES yatırımları uzun vadeli bir ufku kapsadığı için yatırımcılara hem getirilerini artırmak hem de risklerini dağıtmak açısından alabilecekleri risk seviyesine oranla hisse senetlerini de portföylerinde bulundurmalarını tavsiye ediyoruz. Düşük reel faiz ortamında getiri elde etmek isteyen katılımcıların ölçülü şekilde risk almaları gerekiyor. Bir katılımcı sisteme ne kadar erken dahil olursa o oranda yüksek hisse senedi oranı ile başlangıç portföyü oluşturmalı. Emeklilikleri yaklaştıkça kademe kademe hisse fonları azaltılmalı, bono oranı artırılmalı.


10) Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi

Doruk Ergun

HANGİ TAKTİKLE BAŞARILI OLDU? Tahvil/bono piyasası 2012 yılına global resimde oldukça temkinli beklentilerle, yurtiçinde ise merkez bankasının hedefinin belirgin üzerinde enflasyon ile yüzde 10 seviyelerinde bir faiz ile başladı. Yıl içerisinde FED ve ECB başta olmak üzere merkez bankalarının likidite enjeksiyonlarıyla risk primleri düşerken, gelişmekte olan ülkelerin yerel para birimi cinsinden borçlanma araçlarına para akışı hızlandı. Bu ortamda Finans Emeklilik ve Hayat Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF’unda faiz hareketlerine zamanında tepki verip, uygun portföy değişikleri ile 2012 getirilerini sağladık. Özellikle portföyümüzdeki uzun vadeli tahvillerin ağırlığını arttırarak faizlerdeki düşüşten mümkün olduğunca yararlanmaya çalıştık.

2013’TE NELER BEKLİYOR? Gelişmiş ülke merkez bankalarının uyguladığı parasal genişleme programlarının 2012 yılında olduğu gibi 2013 yılında da piyasalara yön vermeye devam edeceğini düşünüyoruz. 2012 yılı ile karşılaştırdığımızda 2013 yılına hem yurt dışında hem de yurt içinde daha iyimser beklentiler ile giriyoruz. Risk iştahındaki bu artış gelişmekte olan ülkelerin hem yerel para birimi cinsinden borçlanma araçlarına hem de hisse senedi piyasalarına para akışının devam etmesine sebep oluyor. Mevcut ortamda ikinci bir olası yatırım seviyesine not artışı beklentileri ile Türkiye’de hisse senedi ve tahvil/bono piyasaları da bu risk iştahının artışından olumlu bir şekilde faydalanıyor.

BES KATILIMCILARINA NE ÖNERİYOR? Bu dönem içinde emeklilik fonları içerisinde Esnek ve Hisse fonların ön plana çıkmasını bekliyoruz. Mevcut düşük faiz ortamının 2013 yılında da devam edeceğini tahmin ettiğimizden, Kamu fonlarının getiri potansiyelinin geçmiş yıllarla karşılaştırdığımızda daha düşük kalacağını düşünüyoruz. Bu düşük faiz ortamında ekstra getiri arayan yatırımcıların içinde belli oranda hisse senedi taşıyan fonları talep edecekleri ve bu nedenle Esnek ve Hisse fonlara ilginin artacağını bekliyoruz. 

10495
0
0
Yorum Yaz